Färdiga projekt

Tyr 3, Skövdebostäder

Tyr 3 är en blandfastighet med 17 bostäder på fyra plan samt en kommersiell lokal i bottenplan.
Tillträde hösten 2015

 

Loke 6, Länsförsäkringar 

Loke 1 är en av Skövdes äldsta stenfastigheter med bland annat Länsförsäkringar som äger fastigheten har själva sitt kontor här, samt också övriga hyresgäster. Under 2016 genomfördes en större fasadrenovering.

 

Fjolner 7, Midstar

Fjolner 7 byggdes 1888 och har Scandic hotel som enda hyresgäst. Denna fasad fick under 2015 och 2016 en omfattande fasadrenovering och återställning.