Följ utvecklingen av Skövdes stadskärna!

Följ utveckling av Skövdes stadskärna!

Skövdes invånarantal ökar för varje dag och i takt med detta behöver staden utvecklas. En sådan utveckling berör särskilt de centrala delarna och dessa kräver extra omtanke när det kommer till förnyelse. Ombyggnation av torg, gator och parker är några av kommande projekt i centrum.

Denna webbplats uppdateras löpande för att informera kring vad som händer i projekten som syftar till stadskärnans utveckling. Uppdatering sker från alla inblandade parter. Kontakta oss gärna om du har frågor!